Какво постигнахме дотук?

През 2021 г. заедно с партньори и съмишленици начертахме план за почистване на Струма в района на Кюстендил и положихме началото на промяната.

 • Идентифицирахме източниците на замърсяване;
 • Постигнахме ефективен диалог с местните институции;
 • Събрахме работещ екип общественици на място, с които рамо до рамо организираме, мотивираме и комуникираме;
 • Получихме подкрепа от ключови местни представители на бизнеса, за да реализираме набелязаните цели;
 • Изградихме доверие и заработихме с обществото в Кюстендил и региона – заедно за чисти български реки;
 • Създадохме организация за регулярно почистване на пластмасовите острови в река Струма и притоците ѝ. Изваждане от реката, сортиране на ръка и извозване на отпадъците към партньори рециклатори.

Резултатите в цифри

 • Почистихме 10 км от Струма и Банщица – речни корита и брегове;
 • Извадихме над 2000 тона отпадък;
 • Проведохме 3 мащабни събития за почистване на река Струма и притоците ѝ, както и няколко по-малки локални акции в региона;
 • Почистихме 3 локални незаконни сметища в близост до кюстендилските села;
 • Почистихме с техника „плаващото сметище“ река Банщица за 14 дни в периода 23.09-6.10.2022 г;
 • 600+ доброволци взеха активно участие в инициативите ни;
 • Върнахме за рециклиране тонове пластмаса, метал и стъкло;
 • Проведохме първото благотворително бягане «Чиста Струма RUN” по бреговете на Струма и притоците със 130+ бегачи от цялата страна;
 • Срещнахме се с десетки ученици от 4, 5 и 6 клас в града и ги мотивирахме да събират отпадъка разделно – и в училище, и у дома. Работата ни с тях продължава и през следващата учебна година;
 • Разработваме процес по разделно събиране на отпадъка и навременното му извозване в 5 села по река Струма в района на Кюстендил.
 • Предстои ни поставяне на първото съоръжение за улавяне и отвеждане на отпадъците в река Банщица.
Събитие „Да изчистим река Банщица заедно“. 17.09.2022 г. Видео: Денислав Борисов