Общност

През последните 3 години работата ни достигна до стотици хиляди хора и привлече съмишленици и подкрепа.

Действията, резултатите и непримиримостта ни пред проблема започнаха да отварят врати – към институции, водещи организации в бранша, хора и екипи, от които зависи промяната към по-добро, медии и много други. Вярваме, че общността, бореща се за чисти български реки, е все по-силна и многобройна.

Благотворително бягане „Чиста Струма RUN“. 18.06.2023 г.