Боклукът в река Струма

Кюстендилска област е единствената в България без регионално депо за отпадъци.

Това е сред основните причини за проблема с боклука в района и съответно нередовното сметосъбиране, скъпото сметоизвозване, незаконните сметища.

Битовият и строителен отпадък задръства Струма и притоците ѝ всекидневно.

Един от тях – река Банщица, минава през кв. “Изток” и околните села и носи със себе си огромно сметище.

Замърсената река Банщица край Кюстендил I Видео: Владислав Чанев

Тази вода пият децата ни, с нея земеделците поливат нивите си, а рибарите ловят малкото останала риба, за да я сложат на трапезата си.